News in:  BM | TH | CN

Published: 12 October 2022

PKD Transport กับ Volvo FH520

Oversize Transport
Asian Trucker ไปร่วมในการส่งมอบรถหัวลากวอลโว่ ทรัคส์ รุ่นพิเศษ (โมเดลใหม่) FH 520 แชสซีย์ยาวกว่าปกติ ทั้งด้านหน้าและหลังติดอุปกรณ์สำหรับลากจูงและดัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในการเคลื่อนย้าย ขนส่งสินค้าของบริษัท PKD Transport

PKD Transport นับเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้า Oversize แถวหน้าของประเทศไทย แม้ว่าเมื่อนับอายุบริษัทที่โลดแล่นอยู่ในแวดวงขนส่งสินค้า Oversize จะเพียงสิบปี แต่เมื่อได้ฟังคุณพนัชกร ม่วงคุ้ม (กรรมการผู้จัดการ) เล่าเรื่องราวหลายๆ อย่างของ PKD ที่ผ่านมาให้ฟัง การเกิดขึ้นของ PKD นับได้ว่าเกิดจากการได้มีประสบการณ์ร่วมในธุรกิจขนส่ง Oversize และความรู้ในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายละเอียดหนึ่งในงานขนส่งของ PKD

สายงานดั้งเดิมของคุณพนัชกร ม่วงคุ้มคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ย่านมาบตาพุด ซึ่งคุณพนัชกรกล่าวว่า ต้องเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกเรื่องสายไฟฟ้าให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้า Oversize อยู่สม่ำเสมอ ทำให้ได้เห็นขั้นตอนการทำงาน มีโอกาสประสานงานร่วม ทำงานร่วมบ่อยครั้ง จนกระทั่งมองเห็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งสินค้า Oversize หรือการขนส่งเชิงวิศวกรรม

การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในหมวดที่ PKD เข้าไปดำเนินการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

อุปกรณ์สำคัญในกิจการสายนี้คือรถที่มีพละกำลังสามารถตอบรับกับรูปแบบการขนส่ง หางลากแบบพิเศษที่สามารถเพิ่มเพลา ยกสูงต่ำ บังคับเลี้ยวได้เพื่อให้สอดรับกับน้ำหนักรูปแบบสินค้าที่ขนส่ง

คุณพนัชกรบอกว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำงาน ชอบออกภาคสนามไปกับลูกน้อง สนุกได้สัมผัสกับอะไรหลายอย่าง มันทำให้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วน เวลาวางแผนงานสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด ทำให้การทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“มองเห็นโอกาส เห็นความท้าทาย”
แน่นอนว่าการลงแรง ลงทุนทำธุรกิจ ย่อมต้องเริ่มจากมองเห็นช่องทาง ความเป็นไปได้ และที่สำคัญความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ทำได้และทำได้ดี PKD Transport น่าจะเริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดแบบนี้ หลังจากที่คุณพนัชกร ได้คลุกคลีอยู่กับแวดวงขนส่ง Oversize ผ่านรูปแบบของการทำงานร่วมกันจากการประสานงานขอความช่วยเหลือระหว่างเอกชนผู้ขนส่งกับการไฟฟ้าภูมิภาค

เมื่อทุกอย่างสุกงอมบริษัท PKD จึงตั้งขึ้นเพื่อรับงานขนส่ง Oversize โดยในช่วงแรกนั้นคุณพนัชกรยังไม่ได้ลาออกจากการไฟฟ้าฯ ตัวบริษัทนั้นให้ลูกน้องเป็นคนดูแล เมื่อผ่านไปสองปีจึงเห็นว่าได้เวลาที่จะต้องเดินหน้ากับบริษัทอย่างจริงจัง โดยตัดสินใจไม่ไปต่อเพื่อเกษียณอายุการทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การเริ่มต้นธุรกิจในวัยห้าสิบต้นๆ สำหรับใครหลายคนอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะเดียวกันกับอีกหลายคนอายุหาได้เป็นอุปสรรคอะไร

นับตั้งแต่ PKD เริ่มต้นก้าวแรกบนเส้นทาง Oversize  Transport สามารถเติบโตมาโดยตลอด แต่ถึงกระนั้นก็ตามทีคุณพันชกรกล่าวว่าเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ไม่มั่นใจไม่ทำ ต้องมั่นใจก่อน การลงทุนการขยับขยายจึงอยู่บนพื้นฐานของการไม่ทำอะไรเกินตัว ขนส่งสินค้า Oversize แต่ไม่ลงทุนทำธุรกิจแบบ Oversize

คุณพนัชกรกล่าวถึง PKD ว่ามีขีดความสามารถหลากหลาย เรื่องรถ งานสร้างถนน งานค้ำสายไฟ งานย้ายสายไฟ (ซึ่งเป็นงานที่คุณพนัชกรมีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่ทำงานอยู่การไฟฟ้าฯ) ซึ่งในกระบวนการขนส่งสินค้า Oversize มีความจำเป็นในการต้องบริหารจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้บนเส้นทาง เพื่อให้การขนส่งเคลื่อนผ่านไปได้อย่างราบรื่น ทีมงานของ PKD มีเครื่องมือพร้อมทำได้หมด

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างสำหรับการขนส่งสินค้า Oversize คือการประสานงาน การทำงานทุกครั้งต้องมีใบอนุญาตขนส่ง PKD ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทุกอย่างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของภาครัฐหมด

งานแรกเมื่อเปิดบริษัทนั้น PKD ได้รับมอบหมายให้ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าจากไทยเข้าไปในลาว โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการสามเดือน แต่ด้วยประสิทธิภาพการวางแผนงานอย่างรัดกุม PKD สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภาพในหนึ่งเดือนเท่านั้น การได้รับงานขนส่งสินค้าที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การลงทุนเรื่องอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูง เหมาะสมกับงานที่ทำ การรับงานขนส่งกังหังลมที่เขาค้อ PKD เช่าเทรลเลอร์ไฮดรอลิกมาใช้งานเป็นครั้งแรก และเมื่อเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานได้ PKD จึงลงทุนจัดหามาเป็นของตัวเอง โดยในการจัดซื้อนั้น PKD ประสานงานซื้อเองโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้งานเอง

“ทั้งงานรัฐและงานเอกชน”
ปัจจุบันลูกค้าของ PKD มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐเช่น EGAT และบริษัทเอกชนต่างๆ งานขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้กับบรรดาโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งคุณพนัชกรเล่าให้ฟังว่าในยุคปัจจุบันโรงงานหลายโรงงานมีขีดความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ จากกระบวนการผลิตของโรงงาน เมื่อกระแสไฟฟ้าฟ้าเกินความต้องการสามารถขายให้การไฟฟ้าได้ด้วย โรงงานยุคใหม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพื่อประกอบเป็นโรงไฟฟ้าจึงมีความจำเป็น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ตลาดในกลุ่มนี้ยังไปได้ดี

คุณพนัชกรย้อนความให้ฟังว่า ในยุคที่ทำงานอยู่การไฟฟ้าภูมิภาคย่านมาบตาพุด มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทขนส่ง Heavy Oversize Transport จากต่างชาติเช่น Mammoet (Thailand) ร่วมสิบปี มีโอกาสได้ซึมซับการทำงาน ประสบการณ์ต่างๆ ได้ความรู้ติดตัวมาด้วย แม้ว่าตัวเองจะเป็นสายช่างไฟฟ้า ไม่ใช่ช่างยนต์ แต่ก็เป็นคนชอบรถชอบเครื่องจักรกล เมื่อได้มาทำสาย Heavy Oversize Transport จึงสนุกกับงาน

รถ อุปกรณ์ และคน
“การทำงาน เราไม่เสียดายการลงทุน ลงทุนในเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ” คุณพนัชกรกล่าว วันที่เรามานั่งสนทนาด้วย วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย นำรถวอลโว่รุ่น FH520 โมเดลใหม่ ประกอบขึ้นตามความต้องการใช้งานของลูกค้า เช่น มีแชสซีย์ที่ยาวกว่ารุ่นปกติโดยทั่วไปยื่นออกจากตัวรถที่ด้านหน้าและหลัง เพื่อติดอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานลากจูงและผลักดันเข้ากับตัวรถ

เจ้าหน้าที่ของวอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย กล่าวกับ Asian Trucker ว่ารถคันนี้ประกอบขึ้นที่โรงงานวอลโว่ ทรัคส์ ในประเทศไทย ตามคำสั่งซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของลูกค้า (Customize)  

“หัวใหญ่” คุณพนัชกรเรียกเจ้า Volvo FH520 เช่นนั้น โดยกล่าวว่า เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของ PKD เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า เดิมมีอยู่สองคันสำหรับ FH520 โดยเป็นโฉมก่อนหน้านี้ การเพิ่มอีกหนึ่งคันทำให้อาวุธหนักของ PKD มีอยู่สามคัน รองลงไปคือรุ่น 420 480  พร้อมเต็มศักยภาพในการทำงานให้กับลูกค้า “ใครจ้างเราสบายใจได้” คุณพนัชกรกล่าว นอกจากตัวรถแล้ว หางลากก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน PKD มีหางไฮดรอลิกอยู่จำนวนร่วมร้อย axles ซึ่งหางไฮดรอลิกนับเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงมาก

แน่นอนว่างานรูปแบบการขนส่งเชิงวิศวกรรม งานเคลื่อนย้ายสินค้า Oversize ที่มีมูลค่าสูง มีผู้ประกอบการอยู่จำนวนไม่มาก การแข่งขันกันไม่สูงเหมือนการขนส่งสินค้าทั่วไป เพราะนอกจากต้องการความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถนำมาใช้งานนั้นล้วนมีมูลค่าสูง ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดซื้อ

นอกจากการให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการทำงานแล้ว PKD ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย “เราดูแลลูกน้องอย่างดี” คุณพนัชกรกล่าว รายได้ของพนักงานขับรถที่ PKD นับได้ว่าอยู่ในระดับที่สูง มีการเติบโตตามสายงาน จากขับหัวเล็กจนเติบโตไปขยับหัวใหญ่ มีเงินเดือน ค่าเที่ยว เบี้ยพิเศษที่จะแตกต่างไปตามความยากง่ายของแต่ละงาน นอกจากนี้คุณพนัชกรยังกล่าวว่า “ที่นี่พนักงานเงินเดือนขึ้นกันทุกปี”

พนักงานขับรถในสายนี้ต้องมีประสบการณ์ มีความสามารถ ถ้ายังไม่เคยมีประสบการณ์บริษัทจะไม่ให้ขึ้นขับรถเลย ต้องไปเริ่มกับรถหัวเล็กก่อน (ขนส่งพวกอุปกรณ์ร่วม) การขับหัวใหญ่ต้องมีสมาธิ ต้องใจเย็น วันหนึ่งเดินทางได้แค่ 40-50 กิโลเมตรเท่านั้น อันดับหนึ่งในการขนส่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่อง Road safety คุณพนัชกรกล่าว

บริหารทีมงานอย่างไร?
“สำคัญสำหรับคนขับรถ ถ้าเขาพอ หมายถึงมีอยู่ มีกินไม่ขัดสน ทุกคนทำงานเต็มที่ มีความสุขในการทำงาน ไม่ต้องกังวลใจเรื่องอื่นๆ แต่ถ้าเขาติดขัดมีปัญหาเรื่องการดำรงอยู่การใช้ชีวิตเมื่อไหร่ ปัญหาจะเกิด เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตรงนี้ให้ดี ผมบอกกับลูกน้องเสมอ มีปัญหาอะไรเข้ามาคุยกับผมได้ ห้องทำงานเปิดตลอด ต้องพูดคุยกันได้ เราต้องดูแลใส่ใจ ให้กำลังใจทีมงานเรา”

คุณพนัชกรเล่าให้ฟังว่าสมัยทำงานที่การไฟฟ้าฯ นั้น ทุกคนทำงานเป็นทีม รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องช่วยเหลือกัน ที่ PKD คุณพนัชกรได้สร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้ทีมงานของบริษัทเป็นไปในรูปแบบนั้น “บริษัทแม้จะมีเครื่องมือทำงานที่ดีอย่างไรถ้าคนไม่ดี ท้ายที่สุดก็ไปไม่รอด” คุณพนัชกรกล่าว

ทุกวันนี้งานของ PKD ยังคงครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้า Oversize ในประเทศ ไปถึงการขนย้ายข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว มาเลเซีย

การเติบโตในสายการขนส่ง Heavy และ Oversize ยังสามารถไปได้ ทั้งในหมวดไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะราบรื่นหรือติดขัด กิจการไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องขยับเคลื่อนไหว ซึ่งการขนส่งแบบพิเศษยังคงมีความจำเป็น ตลาดภายในประเทศมีกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านนี้ที่มีศักยภาพสูงจำนวนกำลังพอเหมาะ มีบริษัทต่างชาติไม่มาก ทำให้การดำเนินกิจการยังคงสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ ที่สำคัญสำหรับการจะเริ่มต้นกับกิจการขนส่ง Oversize ต้องมีทั้งองค์ความรู้ ทุน และตลาดจึงไม่ง่ายนักสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ

“ตอนเริ่มทำบริษัทใหม่ๆ ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ ถามว่าอะไรคือความท้าทาย ตอนเริ่มบริษัทใหม่ๆ มันก็ท้าทายนะ เราจะเอาอยู่ไหม จะรอดไหม ตอนนี้เราไม่คิดว่ามีอะไรยาก กับงานที่เรารับเข้ามา กับคนและเครื่องมือที่เรามี เราสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน”

คุณพนัชกรเปรียเทียบเป้าหมายการทำงานระหว่างอดีตที่เคยอยู่กับหน่วยงานของรัฐ กับปัจจุบันที่เป็นภาคเอกชน เป็นเจ้าของกิจการให้ฟังว่า ยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เพียงแต่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไป สมัยก่อนทำงานเพื่อเอาใจประชาชนทั่วไป สมัยนี้ทำงานเอาใจลูกค้า ทำตามความต้องการของลูกค้าให้ได้ ที่สำคัญในการทำงานคุณพนัชกรกล่าวย้ำว่า ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ทำงานตามที่ลูกค้ากำหนด ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏหมาย ดูแลสินค้าของลูกค้าให้ดี ดูแลลูกน้องให้เหมือนดูแลคนในครอบครัว

Volvo Trucks FH520 ออปชั่นพิเศษ ถอยเข้าไปจอดภายใต้หลังคาของโรงรถ เพื่อดำเนินการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อย เช่นติดสติเกอร์บริษัท ใส่อุปกรณ์ร่วม ก่อนที่นำออกสู่ท้องถนน สร้างรายได้กลับคืนมาสู่บริษัท ทำไมรถหัวลากจากวอลโว่ ทรัคส์ถึงเป็นตัวเลือกหลักของ PKD คำตอบที่ได้รับคือ งานบริการที่ดีที่ได้รับจากวอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย คุณพนัชกร กล่าวว่างานบริการสำคัญมากแม้ว่าสินค้าจะดีอย่างไร แต่ถ้างานบริการไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จบ ที่ผ่านมาวอลโว่ ทรัคส์ สร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ให้กับ PKD ได้ นอกไปจากนั้นที่ตั้งของศูนย์บริการวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่ระยองก็ไม่ไกลจากที่ตั้งของ PKD ทีมช่างของวอลโว่ ทรัคส์ก็มีความสนิทสนมกันสนับสนุนช่วยเหลือ PKD อย่างดีมาโดยตลอด

แม้จะเป็นช่วงเวลาสนทนาสั้นๆ เพียงหนึ่งชั่วโมง แต่ Asian Trucker ได้เห็นถึงแนวคิด วิธีทำงาน ที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่นคือส่งมอบงานคุณภาพสู่ลูกค้า