News in:  BM | TH | CN

Published: 21 November 2022

สแกนเนียสิบล้อ ต่อตัวถังตู้ทึบ แห่งภาคตะวันออก

คุยกับผู้ใช้งาน ให้รู้ถึงการใช้งานรถ รูปแบบการขนส่ง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จากนั้นจัดสรรรถที่มีออปชั่นตรงกับความต้องการและการใช้งาน นี่คือสิ่งที่สแกนเนียดำเนินการ เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนของลูกค้า นำไปสู่การใช้งานขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถสแกนเนียรุ่น P360 B6x4NZ จำนวนสองคันต่อตัวถังเป็นตู้ทึบแบบสิบประตู สีฟ้าสดใสโดดเด่น โดยสแกนเนีย ระยอง ได้ทำการส่งมอบให้กับ หจก.พรอำพลทรานสปอร์ต พร้อมด้วยบริการฟรีค่าซ่อม 2 ปี ฟรีค่าบำรุงรักษา 5 ปี ทำให้ลูกค้ามีความคล่องตัวสามารถวางแผนธุรกิจ การดำเนินการ การใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ