Skip to main content

News in:  BM | TH | CN

Published: 23 March 2020

นอสตร้า โลจิสติกส์ เผยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ ดันยอดสั่งสินค้าออนไลน์ในประเทศโตสวนกระแสถึง 80%

มื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบกและสมาคมผู้ใช้รถบรรทุกทั่วประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันจัดขึ้น ณ สนาม TPRO Training Center โดยได้รับเกียตริจาก มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “ภายหลังการแข่งขันในครั้งที่ 1 ผ่านพ้นไป ทางฮีโน่ได้เริ่มต้นวางแผนเพื่อพัฒนาการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องการยกระดับคำว่ามืออาชีพให้สูงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทาง เพราะการแข่งขันของฮีโน่ แตกต่างจากการแข่งขันรถบรรทุกอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ทั้งการใช้รถอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความประหยัดให้กับผู้ประกอบการ และประหยัดเวลาในการดูแลรักษา ที่เหนือสิ่งอื่นใด คือการช่วยสร้างความสุขให้กับสังคมไทยนั้นเอง”

การแข่งขันนี้ในครั้งนี้ ฮีโน่จึงต้องการค้นหาสุดยอดนักขับ ที่มีศักยภาพและคุณภาพของ ผู้ขับขี่ พร้อมสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันการต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Hino Smart Driver จาก TPRO โดยการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกน้ำหนัก และรถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อลากพ่วงบรรทุกน้ำหนัก โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันออกเป็น 4 รูปแบบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ คือ

การทดสอบข้อเขียน เพื่อให้ได้นักขับที่มีความรู้ ทั้งทางด้านการขับขี่ที่ถูกต้อง กฎหมายจราจร และความรู้ลารดูแลรักษารถที่ถูกวิธี โดยได้รับการรับรองข้อสอบจากกรมการขนส่งทางบก และ TPRO

การแข่งขันทักษะการขับขี่ จำลองสนามและอุปสรรค ที่ผู้เข้าแข่งพบแน่นอนในการขับรถในชีวิตจริง ได้แก่ การกะระยะนำรถผ่านสิ่งกีดขวาง การขับเข้าและผ่านช่องแคบ การขับแบบสลาลม การถอยชิดขอบทาง การขับถอยจอดเข้าช่อง 90 องศา การเลี้ยวรถแบบหักศอก และการหยุดรถหน้าสิ่งกีดขวาง

การตรวจเช็ครถบรรทุก จุดนี้เป็นจุดสำคัญ หากพนักงานขับรถ ไม่มีการบำรุงดูแลรถที่ดีมาตลอด ส่งผลต่อการขับขี่อย่างแน่นอน ดังนั้นพนักงานขับรถต้องรู้จักการดูแลและการตรวจเช็คอย่างถูกวิธี

การขับขี่ประหยัดน้ำมัน เป็นจุดที่ช่วยให้เกิดกำไรต่อผู้ประกอบการและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ฮีโน่ยังมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมัน นั้นคือ iQ-San ซึ่งติดตั้งเป็นมาตรฐานของรถบรรทุกฮีโน่ โดยไดรับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และเครื่องมือนี้ จะเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันประหยัดน้ำมันด้วย